Ценностен модел на управление. Стратегически мениджмънт основан на Ценностите

Ценностен модел на управление

Стратегически мениджмънт основан на Ценностите

  

През 2014г. фондация „Евроразвитие 2007“ стартира разработването на нов модел за управление на организация –  стратегически мениджмънт основан на Ценностите. Целта ни е да разработим и тестваме модела в организацията и в последствие да го споделим и с други НПО, които да го приложат.

 

Мотив

Защо ценностите? Защото те са двигателя, които ни движи като същества и съответно двигателя, които движи организациите, съществуващи и създадени от хора и в услуга на хора.

Следване осъзнато на ценностите. Ценностите като етикет, визитка на организациите, в които работим, които управляваме, които и ние изповядваме.

Доброто управление на дадена организация, осигурено чрез наличие и прилагане на системи за управление и вътрешен контрол, е може би най-важната предпоставка за постигане на планираните цели и резултати в едно НПО.

През 2014г. изградихме модела на ценностите, които изповядва Евроразвитие 2007. Изведохме ценностите използвайки коучинг подхода. През м. Ноември и м. Декември 2014г. извеждахме и засичахме няколко пъти ценностите. През Април 2015 направихме и допълнително външно засичане по време на  Intunity Coaches Circles на 24.04.2015г., където представихме проекта ни „Обичам моето село и се грижа за него“. Получихме обратна връзка от 15 участника, която препотвърди изведените от нас ценности.

Методология за извеждане на ценностите в една организация е разработена и предстои тестване.

Следващият етап е разработване на модел за подбор на персонал и доброволци, на база ценностите; разписване на протоколи за добро управление на база ценностите; цяла вътрешна система базирана на ценностите в организацията.

 

 

Най – ценното на това да Presentation1знаеш кои са собствените ти ценности и кои са ценностите на организацията за която работиш или искаш да работиш, или да създадеш е, че можеш да правиш осъзнати избори във всеки важен етап в живота си, тъй че да се чувстваш в синхрон със себе си и да повишиш удовлетворението и качеството на собствения си живот.CENNOSTI_R

Posted in news, recent.