България по пътя към нулеви отпадъци

България по пътя към нулеви отпадъци

 

 

Днес във филмотечно кино Одеон в София се проведе информационен семинар на тема „България по пътя към нулеви отпадъци“. Семинарът е организиран от екологично сдружение „За Земята“, съвместно с Европейската мрежа за нулеви отпадъци (Zero Waste Europe) и  Асоциацията на еколозите от общините в България (АсЕкОБ). Международни експерти от от Италия, Словения и ZWE споделяха полезни подходи и практики.

Изпълнителният директор на Европейската мрежа за нулеви отпадъци Жоан Симон сподели сайта на мрежата, от където могат да бъдат изтеглени и ползвани множество информационни материали на тази тема, както и нагледни примери за добри практики

http://www.zerowasteeurope.eu/

Малко повече от историята на Любляна – първата европейска столица, която тръгва по пътя на нулевите отпадъци.

През последните 10 години Любляна успява да увеличи десетократно разделното събиране чрез компостиране и рециклиране и да намали количеството на отпадъците за депониране на 59%, като същевременно поддържа разходите си за управление на отпадъци сред най-ниските в Европа.

Как успява? Може да разберете тук –  CS5-Ljubljana-English

SAMSUNG

SAMSUNG

„Нулеви отпадъци“ означава проектиране и управление на продукти и процеси, по начин, които намалява обема и токсичността на  отпадните материали, и който съхранява и възстановява всички суровини, вместо да ги гори или заравя в сметища.

Posted in news.