Кампания – „ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ“

Фондацията разработи програма по случай Денят на народните будители. Програмата бе във вид на обучителна работилница за работа с ученици на ниво ценности, желание за развитие и преоткриване на великите български будители. Освен да си припомнят за Българските будители, учениците имаха възможността да влезнат реално в обувките им като сами си ги изработят. Както и: […]

ТАНАБАТА

Фондация „Евроразвитие 2007″ си постави за цел всяка година да запознава деца и родители с празниците на различни чужди култури. Защото колкото повече чужди култури познават нашите деца, толкова по широк мироглед ще имат те, толкова по – креативни, толерантни и разбиращи ще са. Миналата година за нас беше годината на Ирландия и празника Хелоуин, […]

Кампания „Обичам моето село и се грижа за него“ – с. Труд

Цел на Кампания „Обичам моето село и се грижа за него“ е да се даде пример какво можем да направим заедно, подобрявайки заобикалящата ни среда, да възпитаме естетика, усет към красивото, родолюбие, любов към природата у подрастващото население и не на последно място да гарантираме ангажираност към полезни дейности. Идеята ни е да подкрепим творческата […]

Кампания “ За доброто в хората“

В навечерието на 31.10.2012 – празникът на Вси Светии, Хелоуин или Огънят на мира –  в София, Пловдив и Варна малки и големи посетиха работилниците за деца и родители, посветени на доброто у хората. Събитията са част от националната кампания „За Доброто в хората“, организирана от Фондация „Евроразвитие 2007“, и се проведоха под патронажа на Н. […]

Parking Day

Вдъхновени от идеята за преобразяване на паркинг местата във временни публични пространства с нетрадиционно предназначение от фондация Евроразвитие и Центрове АВАТАР се присъединяват към инициативата на фондация Credo Bonum. Екипът на фондация „Евроразвитие 2007″ припознава човешката креативност като социален фактор, допринасящ за развитието на културата на индивидуално и групово ниво, стимулиращ интеграцията на отделните индивиди и общности […]

Обучение на тема : „Интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности“

Темите по програмата са следните:   Диагностични маркери аутиз ХАДВ – работа с въпросници и други диагностични материали Сензорни увреди и обучителни трудности Хиперактивност и дефицит на вниманието  Емоционално-поведенчески разтриойства и обучителни трудности Дислексия на развитието или специфични обучителни трудности Аутизъм Дисфазия на развитието и обучителни трудности

Обучение на директори и учители на тема: „ Гражданското образование в съвременните образователни условия“

Тематичните направления на обучението са: Методологични и социално-педагогически основания за актуалността и значимостта на проблема на гражданското образование на учениците Основни понятия и термини в идеята за гражданското образование Система на гражданското образование в Българското училище Съдържание на образованието за демократично гражданство

Обучение на директори и учители на тема:“Социални умения“

Тематични направления : запознаване на участниците с актуални тенденции в международен и национален план, относно овладяването на социалните умения на учениците. Социална компетентност, ключови компетенции за учене през целия живот.Практически модели за усвояване на социални умения.

Обучения по:“ Автоматизация на чертожно-конструкторската дейност с AutoCAD“

Цел на обучението : е запознаване с възможностите на CAD – продукта AutoCAD за създаване на графични документи и усвояването на основните техники и похвати похвати на работа, необходими и достатъчни за самостоятелна професионална работа. Завъпшилите курса получават основата за осъвършенстване и задълбочаване на уменията чрез самоподготовка, както и за преподавателска работа.