За нас

Евроразвитие 2007

UUDKZxDCxD96hHvYt6N_Dv2EjrT4WhpNPPiXgu76guI=w705-h529-no

Ценностен модел „Евроразвитие 2007“

 

Мисия на неправителствената организация

Фондация „Евроразвитие 2007“ е регистрирана през 2007г. като неправителствена организация с нестопанска цел.
Мисията на фондацията е : Да подкрепя, насърчава и допринася за доброто в хората. Нека покажем, че всеки може да е брилянтен, великолепен, талантлив и забележителен!

Цели на организацията

Основен приоритет в дейността на фондацията са проекти и инициативи, които допринасят за положителна промяна на взаимоотношенията и начина на живот в съвременното общество.

Целта на фондацията е да привлече вниманието и интереса към важни теми и проблеми на обществото, да задава въпроси и да търси отговорите заедно с всички активни представители на това общество.

Стремим се с проектите, които правим, да допринасяме за културното, емоционално и духовно израстване на съвременния човек.

Водещи принципи и ценности:

Основна колона:

Чистота

  • на мислите
  • На изказа
  • На действията

Добротворство

  • Доброто като фундамента на развитието и израстването
  • Мисията ни е свързана с подкрепянето, насърчаването и допринасянето за доброто в хората
  • Сътворяването на добро в инициативите и кампаниите ни

Единение

  • Един – е – Ние
  • Свързаност един с друг и всички със всичко около
  • Единство, свързаност, заедност, сплотеност, обединение, солидарност, пробудено съзнание

 

Гравитиращи, в движение около основна колона :

Семейство – основна градивна единица на обществото. Семейството като здравата основа на стабилното общество.

Любознателност – колекциониране на знания, чрез опознаване и споделянето им

Игра = забавление = майсторство

Вяра – приемане. Вяра в това което правим в добро и за добро Фондацията не поддържа някаква конкретна религиозна група. Уважавайки уникалността на всяка религия има за цел да изгради един свят на мир и съвместно съществуване

Творчество – създаване, креативност

Красота  – красивата подредба на материята

 

В дейността си фондация „Евроразвитие 2007“ се ръководи от тези ценности, които могат да бъдат променени, тъй както промяната стои в основата на развитието.