Тематични материали

Тема: Права на човека

  • Харта на основните права на Европейския съюз – изтегли тук

Тема: Демокрация

  • Демокрацията и доброто управление в контекста на Европейската политика за развитие - изтегли тук

Тема: Реч на омразата

  • Кампанията на Съвета на Европа срещу речта на омразата е предназначена за повишаване на осведомеността по проблема, за промяна в отношението ни и мобилизиране на младежта срещу него.
  • Ръководство на NoHateSpeechMovement. Bookmarks- A manual for combating hate speech online through human rights
  • Презентация Hate Speech
  • Агресия в училищата – презентация изтегли тук

Тема: Обучения