Как да финансирам идеята си

Финансиране

 

  1. Европейско финансиране
  2. Национално финансиране
  3. Частни фондове и тръстове

 

  1. Европейско финансиране

EU grants programmes

Най-новите покани за представяне на предложения от следните генерални дирекции на Европейската комисия , са изброени по-долу :

 

 

 

2.    Национално финансиране

 

3. Частни фондове и тръстове