Закриващ семинар „Обичам моето село и се грижа за него“- с.Климент

Днес 27.04.2015г. се състоя закриващ семинар по проект „Обичам моето село и се грижа за него“ – с.Климент. Освен предвидената по проекта дейност – Закриващ семинар, на който обобщихме постигнатото, осъществихме и обучение за младежи от местната общност на тема „Презентационни умения“.
Резултатите в цифри са:
412 бр. засадени многогодишни и цъфтящи растения
2 обществени терена -озеленени
Изработени, заедно с младежи от Климент, и поставени в градините – градински фигури
44 доброволеца – взеха участие в озеленяването.
140 участника – общо взеха участие в дейностите по проекта.
Създаден е сайт www.eurorazvitie.org,на който е поместена информация относно различни инициативи, добри практики, финансирания и множество тематични материали.
Освен с мозаечната техника, в допълнение представихме и древният занаят – плъстене.
Резултат – ангажираност и солидарност на местната общност.
Основна цел на проекта е да популяризираме и дадем пример за активно гражданство в действие, в малките населени места. Днес в България има 172 села, които са напълно обезлюдени, а повече от 1000 са с население между 10-50 души. Ние от фондация „Евроразвитие 2007″ целим да дадем пример как активността на местната общност може да подобри средата, в която живее. Проектът е надграждане на кампанията на Евроразвитие 2007 „Обичам моето село и се грижа за него“ стартирала през 2013г.

Разгледайте повече снимки на https://www.facebook.com/Fondacya.Evrorazvitie.2007
Проектът „Обичам моето село и се грижа за него“ е инициатива на фондация „Евроразвитие 2007″ и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

www.ngogrants.bg

20150427_135147

Posted in news.