Фондация „Евроразвитие 2007“ проведе Ателие: „ПРИКАЗКИ ЗА ДОБРОТО“

SAMSUNGЗапознахме деца и родители с плъстенето – най- древният метод за израбоотка на нетъкан текстил. Всяко дете разказа по една приказка за доброто, което е видяло, изживяло през изминалата седмица, дискутирахме доброто – около и в нас. Всяко дете си изработи вълшебен герой на доброто от вълна.
2Домакин: Смесен магазин;
Вход: свободен

Posted in past, projects.