България по пътя към нулеви отпадъци

България по пътя към нулеви отпадъци     Днес във филмотечно кино Одеон в София се проведе информационен семинар на тема „България по пътя към нулеви отпадъци“. Семинарът е организиран от екологично сдружение „За Земята“, съвместно с Европейската мрежа за нулеви отпадъци (Zero Waste Europe) и  Асоциацията на еколозите от общините в България (АсЕкОБ). Международни […]

Ценностен модел на управление. Стратегически мениджмънт основан на Ценностите

Ценностен модел на управление Стратегически мениджмънт основан на Ценностите     През 2014г. фондация „Евроразвитие 2007“ стартира разработването на нов модел за управление на организация –  стратегически мениджмънт основан на Ценностите. Целта ни е да разработим и тестваме модела в организацията и в последствие да го споделим и с други НПО, които да го приложат. […]

Приключване на проект BG05/805 “Обичам моето село и се грижа за него” с. Климент

На 29 април 2015 г. успешно приключва проект на фондация „Евроразвитие 2007“ BG05/805 „Обичам моето село и се грижа за него“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. От своето стартиране на 29 октомври 2014 г. до настоящия момент, този […]

Закриващ семинар „Обичам моето село и се грижа за него“- с.Климент

Днес 27.04.2015г. се състоя закриващ семинар по проект „Обичам моето село и се грижа за него“ – с.Климент. Освен предвидената по проекта дейност – Закриващ семинар, на който обобщихме постигнатото, осъществихме и обучение за младежи от местната общност на тема „Презентационни умения“. Резултатите в цифри са: 412 бр. засадени многогодишни и цъфтящи растения 2 обществени […]

„Обичам моето село и се грижа за него“ на гости на Intunity Coaches Circles

На 24.04.2015г. „Обичам моето село и се грижа за него“, проект на фондация „Евроразвитие 2007“ бе част от . Благодарим за поканата Споделихме идеите и реализацията на Кампанията до момента. Intunity Coaches Circles са ко -създадено съвместно пространство и време , посветено на растежа ни заедно като coaches. Това е мястото, където Intunity Coaches се […]

Започнахме озеленяването в с.Климент – „Обичам моето село и се грижа за него“

Започнахме озеленяването на обществени терени в с. Климент. Ще бъдат засадени 412 броя многогодишни и цъфтящи растения на терена пред кметството и по главната улица на село Климент. Проектът „Обичам моето село и се грижа за него“ е инициатива на фондация „Евроразвитие 2007″ и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в […]

ДНЕС БЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛЕН СТАРТ НА ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА ЗА РАЗВИТИЕ 2015 В БЪЛГАРИЯ

2015г. ще е първата по рода си Европейска година, посветена на външните отношения на ЕС. 28 –те държави членки на Съюза ще реализират богат календар от събития на европейско, национално, регионално и местно ниво, в което всеки може да участва и да допринесе за популяризирането и реализирането на политиката за развитие на ЕС. ЕГР 2015 […]

Семинар ART workshop в с. Климент по проект „Обичам моето село и се грижа за него“

По време на творческото занятие дискутирахме с младежи и възрастни зa агресията и борбата с нея, толерантността и разбирателството. Присъстващите се запознаха с плъстенето – най-старият начин за правене на тъкани и с мозаечната техника. Изработихме арт градински фигури, които ще бъдат поставени между растенията, при следващият етап от проекта – озеленяването. Снимки от събитието […]

Откриващ информационен семинар в с. Климент

На него разяснихме идеята и целите на инициативата с местната общност и местната кметска администрация. Представихме финансиращата програма и последващи мероприятия по проекта. Дискутирахме възможностите пред малките населени места и ролята на активното гражданство в общността. Снимки от събитието може да разгледате на нашата facebook страница https://www.facebook.com/Fondacya.Evrorazvitie.2007 Проектът Обичам моето село и се грижа за […]

Приключи конкурса за озеленяване

Приключи конкурса за озеленяване на до два общински терена в малко населено място, в рамките на нов проект за надграждане на кампанията „Обичам моето село и се грижа за него“. Благодарим на всички изпратили ни заявка за интерес. „ Обичам моето село и се грижа за него“ ще реализираме в с.Климент. „Проектът Обичам моето село […]