Кампания „Обичам моето село и се грижа за него“ на фондация „Евроразвитие 2007″ приключи първият етап от озеленяването на село Труд.

Цел на Кампания „Обичам моето село и се грижа за него“ е да се даде пример какво можем да направим заедно, подобрявайки заобикалящата ни среда, да възпитаме естетика, усет към красивото, родолюбие, любов към природата у подрастващото население и не на последно място да гарантираме ангажираност към полезни дейности.
Идеята ни е да подкрепим творческата изява чрез културни проекти насочени към ученици и млади хора и да облагородим околната среда. Кампанията е от съществено значение за промяната на цялостният облик на заобикалящата среда в района и разбираема необходимост за облагородяване на градинските пространствата в село Труд.
В инициативата се включиха 58 доброволеца и бяха засадени 555 растения на общо 6 площадки, една от които ще се е нова детска площадка. Бяха озеленени общински терени в красиви арт инсталации с цветя, многогодишни храсти и градински фигури от мозайка.
Озеленяването в с.Труд ще продължи и на есен, когато ще засадим още храсти и рози.
Колкото повече красота, цвят и чистота има около нас – в заобикалящата ни среда, толкова повече красота, цвят и чистота има и във вътрешният ни свят.
Фондация „Евроразвитие 2007″ благодари за съдействието на Profi Credit, Гардения – 2006, Pro Plants, Геосим, Флоримекс, Home and garden.

Може да разгледате красивите градини в с.Труд на facebook страницата на Фондацията http://www.facebook.com/Fondacya.Evrorazvitie.2007

Posted in news.