Проведе се работна среща за „Партньорство и сътрудничество в социалната сфера“

На 30 май от 10.30 ч. в Обучителния център на НАСО в София се проведе работна среща на неправителствени организации, доставчици на социални услуги. Темата на срещата беше „Партньорство и сътрудничество в социалната сфера“. Събитието се организира по покана на Национален алианс за социална отговорност. На срещата присъстваха представители на активно работещи организации в социалната сфера, сред които Фондация „Евроразвитие 2007″, Фондация „Светлина за живот“, Фондация „Психологическа подкрепа“ и „Пиа Матер“, както и представители на Национален алианс за социална отговорност (НАСО).

На работната среща беше представена дейността, мисията и целите на НАСО като мост за партньорство и съвместна дейност с представените организации. Бяха обсъдени важни проблеми и практики в разработването, развиването и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС. Като акцент от дискусията беше изведена необходимостта от провеждане на дебати с представители на институциите, за да има повече яснота относно процедурите за кандидатстване и реализиране на проекти по европейските програми. От голямо значение беше представянето на опита, който има всяка организация в предоставянето на социални услуги, както и споделянето на добри практики, проблеми и бъдещи проекти. Осъществяването на подобни дискусии и обмен на опит ще допринесе за ефективност и развитие на социалните услуги.

Posted in news.