Програма „Регионален грант“

На 9 ноември 2015 г. VIVACOM  съвместно с Българския център за нестопанско право стартира програмата „Регионален грант“, чиято цел е да подкрепи качествени проекти на местно ниво.

Нова възможност за финансиране на обществено значими проекти за развитие на регионите в България започва от днес. VIVACOM Регионален грант стартира за първа година и е насочен изцяло в подкрепа на малкитенаселени места и общности. Програмата ще приема и оценява проекти в различни сфери, без ограничение, с изключение на дейности, свързани с религиозна или политическа дейност, хуманитарна помощ или насочващи към насилие или омраза. Ще се дава предимство на инициативи, включващи добавена стойност за цялата общност, както и на такива с по-иновативен подход. Допустими бенефициенти по програмата са читалища, училища и неправителствени организации в обществена полза.

VIVACOM Регионален грант е на обща стойност 50 000 лева, като всеки проект кандидатства за финансиране до 5 000 лева. Така за една година програмата ще подпомогне поне 10 значими проекта на местно ниво.

Подробности за програмата, сроковете и начина за кандидатстване можете да изтеглите оттук:
http://bcnl.org/uploadfiles/documents/viva_grant_interactive.pdf
Posted in news.