ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ „МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ ЗА БУДИТЕЛИ”,в който „Евроразвитие 2007“ е партньор.

29.10.2015 г. (четвъртък), начало: 9 ч., Аулата
Проектът „Майсторски класове за будители” стартира през 2015 г. с частичното финансиране на Университетски фонд „Научни изследвания” с цел да съдейства за популяризиране на високи постижения в областта на науката, културата и образованието, изиграли ролята на мащабни обществени стимули за развитие и прогрес на представителите на различни поколения и общности. Основните дейности по проекта бяха свързани с привличането на външни партньори, които със своите текущи събития да станат част от националната инициатива „Майсторски класове за будители” и нейния годишен календар (www.ciino.eu). Благодарение на изключително положителния отзвук много скоро проектът бе подкрепен активно от над 100 организации и дейци в различни сфери на духовността. Сред тях е и Столична община, която по този повод учреди и специална награда „Будител на годината София 2015”.
Заключителният форум съчетава в програмата си (в приложение) няколко относително самостоятелни събития: панелна дискусия на тема „Будителството: в ретроспектива и перспектива”; официална церемония за връчване на наградата на Столична община „Будител на годината София 2015” и сертификати за изключителен принос и активно участие в инициативата; обиколка за гостите на форума из „университетските потайности” на Ректората – музеи, библиотеки, зали, театър, центрове; както и форум „Споделено”, на който думата ще имат будителите – учители, социални и младежки работници, архитекти – иноватори, студенти.

Какво е „майсторски клас за будители”?

С това наименование в случая се назовава широка гама от публични дейности, събития и проекти, които целят да популяризират сред широк кръг публики изключителни постижения на българската духовност и образование, като по този начин направят разпознаваеми и ценени техните създатели – десетки  и стотици наглед обикновени хора и общности, чийто труд, морал и устойчивост задават автентичните върхове на народностната ни духовност и възвишеност днес. Конкретните формати могат да варират пределно свободно – от публични срещи и дискусии през семинари, ателиета и демонстративни сесии, до открити уроци, обучителни модули и медийни формати.

Обосновка на идеята

Философската основа на проекта е убедеността, че будителят не се създава от университетските специалности и професионалните направления, а само може да бъде открит и/или подкрепен чрез тях. Те не са задължително дипломирани и сертифицирани, но задължително заразяват останалите с ентусиазъм, харизма, отдаденост и устойчивост, независимо от своята възраст, зрялост, опит, таланти или проблеми. Ето защо будителите са навсякъде, където се случват истинските промени в духовността и отговорното ни живеене.

Това е и мисията на проекта – да се подкрепят и направят по-видими ежедневните усилия на обикновените хора като носители на автентична народностна духовност и будителство, съчетаващи отдаденост и мъдрост, доброта и целеустременост,       споделяне и взаимна подкрепа, паралелно учене и  научаване, вземане и даване. В този смисъл будителите ще ги открием не само в училищата и културно-просветните центрове, но и във всяка друга естествена социална среда и общност, в която се случва човешкото учене, споделяне, подкрепа и образование.

Социеталната цел на проекта е да активизира търсенето и цененето на днешните автентични български будители и да разшири възможностите за популяризиране на техните постижения и опит, както и за създаването на школи от техни последователи и ученици.

Паралелната изследователска цел на проекта е да апробира подходи  за идентифициране и привличане към социетално ориентирани академични специалности и кариери на юноши и младежи с изявени интереси и умения за социална, културно-просветна и педагогическа работа. В момента в тези толкова важни за общественото ни развитие специалности като педагогика, неформално образование, социални дейности, социална педагогика, образователен мениджмънт, педагогика на девиантното поведение и много други, попадат по-скоро случайни хора, отколкото осъзнати  личности. Това не просто води до огромен брой отпадащи още през първите академични семестри и години студенти, но и пренасочва академичните усилия от развитие на професионалната култура и компетентност на бъдещите специалисти към тяхното по-скоро професионално-личностно мотивиране, консултиране и ориентиране.

Реализация

Осъществи се, съчетавайки както малки институционални дейности, инициативи и проекти, така и неформални национални и местни инициативи, пред

SAMSUNG

SAMSUNG

ставящи върховни постижения в различни сфери на културата, образованието, традициите, технологиите. Всички те формираха единен годишен календар на инициативата.

Началото на проекта бе Януари 2015г. и заключителното събитие на 29 Октомври 2015г.

Posted in news, past, projects, recent.