НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО ПО ПЛЪСТИ „ПРИКАЗКИ ЗА ДОБРОТО“

 

                                                                 краен срок –  1 юли 2019 г.

Основната цел на този проект е да привлече вниманието към сплъстяването като изкуство. Това най-вероятно е единственият занаят, за който никой народ не може да каже „това е мое”, не може да да претендира, че го е открил, разпространил и съхранил. Това е свързващото звено, обединяващото изкуство за страните в Европейският съюз.

Проектът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019

 

ТЕМА НА КОНКУРСА: „Приказки за доброто“

 

            РЕГЛАМЕНТ:

В конкурса могат да участват ученици от 7 до 18 г., разделени в две групи, по две направления:

 – ПЪРВА ГРУПА – от І до VІ клас.;

– ВТОРА ГРУПА – от VІІ до ХІІ клас.

Творбите могат да обхващат следните направления:

– МОКРО ПЛЪСТЕНЕ

– СУХО ПЛЪСТЕНЕ

Техника на изпълнение – плъсти – мокро, сухо плъстене

 

Всяка от творбите трябва да съдържа следната информация:

– трите имена;

– клас и възраст;

– училище, извънучилищно звено; ръководител или родител;

– точен адрес и телефон;

– наименование на творбата и кратко описание за нейното предназначение.

 

Крайният срок за получаване на творбите – 15.06.2019 г. на адрес:

с.Труд, ул. „ Никола Петков“11  – Кметство с.Труд

 

Церемонията по награждаването на отличените участници ще се състои на 20.07.2019 г., от 11.00 часа, по време на второ издание на ФЕСТИВАЛ НА ПЛЪСТИТЕ – с.Труд.

Изпратените конкурсни експонати не се връщат. Остават за съхранение в музейната етнографска сбирка на фондация „Еврооразвитие 2007“, за да бъдат изложени с учебни или представителни цели.

Наградите се получават в деня на откриването на изложбата или до 3 месеца от тази дата, след което остават в наградния фонд на „Евроразвитие 2007“.

За допълнителна информация: „Евроразвитие 2007“ – тел.: 0893 872 851

emaileurorazvitie@outlook.com, www.eurorazvitie.org

 

 

Copy of Фестивал на плъстите (2)

Posted in news, projects, recent.